Promote a Blog | Blog Directory | Content Marketing | Analytics | Blog | FAQ |

Explore » Blog Directory of Selected Blogs
Connect » Authentic Blogger Community
Discover » Featured Blogs and Topics

Recent blog posts on Cetăți

Blog Directory Feed

Cetatea Orastiei

Locaţie: str. Nicolae Bălcescu Istoric: § 1224 – prima atestare a oraşului Orăştie § 1241 – multe dintre elementele de fortificaţii au fost disruse, în urma marii invazii tătare § după 1300 – au început lucrările de construcţie a cetăţii § după 1347 – aceasta a fost întărită şi protejtă de un şanţ de apă. Tot acum se construieşte turnul de intrare § după 1400 – au fost edificate restul bastioanelor § sec. XV – năvălirile turceşti (1420, 1438 şi 1479) au lăsat semen adânci în istoria cetăţii, fortă... read more »

Cei trei străjeri din cetate

prin venele tale se zbat cetăți întregi,nebune,hămesite după seva cunoașteriialbului și negrului.străjerii ancorați în buricele degeteloriscodesc cu privirea împrejurimilerealității,pentru ca nu cumva tăcereasă jefuiascăultimul dram de rațiune.nu mai e mult și lupta cuvântuluiva ruina orice ofensivă. read more »
COPYRIGHT NOTICE: BlogUpp does not claim ownership of any content distributed via this blog directory and its content marketing channels.
The authors of the blogs featured above are assumed to be the content owners. BlogUpp is a blog promotion and content marketing service. Learn more

Terms of Service | Privacy Policy | Copyright © 2017, BlogUpp (aka BlogUp)