Promote a Blog | Blog Directory | Content Marketing | Analytics | Blog | FAQ |

Explore » Blog Directory of Selected Blogs
Connect » Authentic Blogger Community
Discover » Featured Blogs and Topics

Content distribution for photos-and-history.blogspot.ro

Blog Rating:
Promote Up Promote Down (click to visit & rate)
  
Blog Thumbnail

Bookmark and Share

Translate
BlogUpp Fans

Monumentul „Semn Dacic”

content discovered on Wednesday, November 5, 2014 in monumente orastie

Adresa: Drumul European 68 (DN 7) dintre Simeria şi Orăştie Monumentul „Semn Dacic” este ridicat pe „hula Turdaşului”, cum numesc localnicii colina pe care este amplasat. Falxul gigantic, de 3,5 metri înălţime, făcut din bronz şi alamă, e aşezat pe un soclu de 2,5 metri, din armătură cu fier beton, pe care stă scris că monumetul este ridicat în memoria lui „Decebalus”. „Semnul dacic” a fost ultima creaţie a sculptorului Nicolae Adam. Maestrul s-a stins din viaţă la câteva luni după ce a terminat lucra...

Biserica romano-catolica din Elisabetin

content discovered on Saturday, April 5, 2014 in biserici sec xx timisoara

Locaţia: piaţa Nicolae Bălcescu Istoric: § 1899 – s-a format comitetul pentru construirea bisericii § 12 iunie 1912 – au început lucrările de construcţie a bisericii § 1919 – a fost terminată, în perioada primului război mondial lucrările au stagnat § 15 august 1919 – a fost sfinţită de către episcopul Gyula Glattfelder §15 septembrie 1919 – biserica a fost ridicată la rangul de parohie independentă, iniţial funcţionând ca filială a bisericii din Iosefin §1938 – a fost consacrată de către episco...

Palatul Stefania

content discovered on Sunday, March 30, 2014 in palate timisoara

Locaţia: piaţa Romanilor nr.1 – str. Ştefan cel Mare nr.2 Istoric: § 1909 – începe construcţia clădirii, arh. László Székely § 1910 – clădirea este terminată; clădită pentru ca veniturile aduse de chirii să servească „Azilului Orăşenesc”, adăpostea şi „Clubul Cetăţenilor” (desigur bogătaşii) din cartierul Fabric § 1918 – vândută lui Rudolf Totis, directorul general de la „Industria Lânii S.A.”. Acesta a denumit edificiul „Palatul Ştefania”, în onoarea soţiei sale Arhitectura: § compoziţia clădirii ...

Palatul Dejan

content discovered on Thursday, March 27, 2014 in palate timisoara

Locaţia: Situat pe str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5 Istoric: § 1735 – clădirea a fost una dintre cele mai mari case particulare în sec. al XVIII-lea, aparţinând, la acea dată, consiliului Camerei Aulice Ungare Deschan (de Jean), construită în stil neoclasic § 1802 sau 1810 – corpul dinspre str. Proclamaţia de la Timişoara a fost supraînălţat şi reclădit în stil clasicist, adăugându-i-se un atic înalt şi coloane cu capitel corintic § 1828 – clădirea aparţinea lui Georg Manszarly (Mancziarly) § p...

Cetatea Orastiei

content discovered on Wednesday, March 19, 2014 in cetati orastie

Locaţie: str. Nicolae Bălcescu Istoric: § 1224 – prima atestare a oraşului Orăştie § 1241 – multe dintre elementele de fortificaţii au fost disruse, în urma marii invazii tătare § după 1300 – au început lucrările de construcţie a cetăţii § după 1347 – aceasta a fost întărită şi protejtă de un şanţ de apă. Tot acum se construieşte turnul de intrare § după 1400 – au fost edificate restul bastioanelor § sec. XV – năvălirile turceşti (1420, 1438 şi 1479) au lăsat semen adânci în istoria cetăţii, fortă...

Statuia Sfantului Florian

content discovered on Tuesday, March 18, 2014 in jimbolia statui

Locaţia: intersecţia dintre strada Tudor Vladimirescu şi strada Republicii Istoric: § 1866 – anul în care a fost ridicată statuia, în cinstea Sfântului Florian, patronul oraşului şi sfânt din calendarul catolic, ocrotitor împotriva incendiilor şi inundaţiilor – catastrofe care au afectat în nenumărate rânduri o localitate după colonizarea şvabilor § 2002 – statuia a fost restaurată de specialistul în domeniu, timişoreanul Ioan Oprescu Arhitecura: § monumentala construcţie a fost executată din gresie...

Sinagoga din Orăştie

content discovered on Thursday, March 13, 2014 in orastie sinagogi

Locaţie: str. Cetăţii Istoric: § 1896 – a fost ridicată de către Comunitatea Evreilor din Orăştie § a funcţionat ca sinagogă până la mijlocul secolului al XX-lea § 2004-2006 – perioada de restaurare a clădirii, de către Guvernul României, şi dată în folosinţă municipiului Orăştie de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România A deservit celor de rit mozaic.

Sinagoga din Iosefin

content discovered on Monday, March 10, 2014 in sinagogi timisoara

Locaţie: str. Iuliu Maniu nr.55 Istoric: § 1895 – a fost inaugurată sinagoga, de către primarul Károly Telbisz, fiind cea mai nouă sinagoga din oraş § cei mai renumiţi rabini care au oficiat aici au fost Bernát (Bernhard) Schüch tatăl şi fiul § în curtea sinagogii funcţionau o şcoală primară şi o grădiniţă Arhitectura: § a fost construită în stil maur § are un parter masiv, dar scund şi un etaj mai înalt, cu ferestre de forme şi mărimi diferite § are dimensiuni mai modeste decât celelalte sinag...

Fostul han „La cei sapte principi electori” - L...

content discovered on Sunday, January 26, 2014 in cladiri scoli timisoara

Adresa: Piaţa Unirii nr.7 Evenimente: §1752 – casa, aparţinând maistrului brutar Leopold Kayser, era „în şantier” §1828 – casa aparţinea lui Andreas Constandinovich (Andrei Constandinovici) § 1854 – era croitoria Anton § Sec XIX – renumitul han şi cafeneaua „La cei Şapte Principi Electori” § în jurul anilor 1900 – hanul a devenit un hotel, pe nume Bristol § 1960 – clădirea adăpostea spaţii ale Şcolii Medii nr.2 – denumită astăzi Liceul Nikolaus Lenau, clasele I-IV Arhitectura: § stilul arhitectu...

Casa Bruck

content discovered on Saturday, January 25, 2014 in cladiri timisoara

Adresa: str. Mercy nr.9 Evenimente: § 1758 – pe acest amplasament se găsea o casă cu parter şi etaj § 1828 – clădirea aparţinea lui Peter Zivkovich (Jivocici). § sec. XIX – clădirea adăpostea farmacia „La Crucea de Aur” § 16 aprilie 1910 – autorizaţia de construire; comanditarul edificiului a fost Salamon Brűck, arhitect László Székely şi constructor, arhiectul Arnold Merbl § 18 iunie 1910 – autorizaţie de folosire Arhitectura: § a fost construită în stilurile Art Nouveau şi Secession, cu un c...


What do you think?

COPYRIGHT NOTICE: BlogUpp does not claim ownership of any content distributed via this blog directory and its content marketing channels.
The author of the blog mentioned at the top is assumed to be the content owner. BlogUpp is a blog promotion and content marketing service. Learn more

Terms of Service | Privacy Policy | Copyright © 2018, BlogUpp (aka BlogUp)